summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/desktop/alltray
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* desktop/alltray: Install doinst.sh, i486=>i586. B. Watson2017-03-251-3/+4
* desktop/alltray: Update doinst.sh. Willy Sudiarto Raharjo2017-01-091-1/+1
* desktop/alltray: copyright year + cleanup Marcel Saegebarth2015-01-311-12/+13
* desktop/alltray: Added (docks applications into system tray). Marcel Saegebarth2014-10-175-0/+141
* desktop/alltray: Removed from 13.0 repository Heinz Wiesinger2010-05-135-125/+0
* desktop/alltray: Updated for version 0.70 Antonio Hernández Blas2010-05-114-23/+53
* desktop/alltray: Updated for version 0.69 eroc2010-05-114-8/+11
* desktop/alltray: Initial import eroc2010-05-115-0/+92