summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/misc/ydpdict/ydpdict.patch
blob: 59d184415fdb11fac210ae4bc6a4ce680aabb18a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
--- src/ydpdict.c	2013-01-08 00:14:03.000000000 +0100
+++ src/ydpdict.c	2015-04-02 04:17:47.722162971 +0200
@@ -118,71 +118,71 @@
 
 const char *qualifiers[][2] =
 {
-	{ "abbr", N_("abbreviation") },
-	{ "acc", N_("accusative") },
-	{ "adj", N_("adjective") },
-	{ "adv", N_("adverb") },
-	{ "art", N_("article") },
-	{ "attr", N_("attribute") },
-	{ "aux", N_("auxiliary") },
-	{ "comp", N_("comparative degree") },
-	{ "compl.", N_("complement") },
-	{ "conj", N_("conjunction") },
-	{ "cpd", N_("compound") },
-	{ "dat", N_("dative") },
-	{ "def", N_("definite") },
-	{ "decl", N_("declined") },
-	{ "dimin", N_("diminutive") },
-	{ "excl", N_("exclamation") },
-	{ "f", N_("feminine") },
-	{ "fig", N_("figurative") },
-	{ "fml", N_("formal") },
-	{ "fus", N_("fused") },
-	{ "gen", N_("genitive") },
-	{ "imp", N_("imperfective") },
-	{ "imperf", N_("imperfective") },
-	{ "impers", N_("impersonal") },
-	{ "indef", N_("indefinite") },
-	{ "inf", N_("informal") },
-	{ "infin", N_("infinitive") },
-	{ "instr", N_("instrumental") },
-	{ "inv", N_("invariable") },
-	{ "irreg", N_("irregular") },
-	{ "ksi", N_("literary") },
-	{ "liter.", N_("literary") },
-	{ "loc", N_("locative") },
-	{ "m", N_("masculine") },
-	{ "modal", N_("modal") },
-	{ "n", N_("noun") },
-	{ "nom", N_("nominative") },
-	{ "npl", N_("noun plural") },
-	{ "nt", N_("neuter") },
-	{ "num", N_("numeral") },
-	{ "nvir", N_("non-virile gender") },
-	{ "old", N_("old") },
-	{ "part", N_("particle") },
-	{ "pej", N_("pejorative") },
-	{ "perf", N_("perfective") },
-	{ "pl", N_("plural") },
-	{ "polite", N_("polite") },
-	{ "poss.", N_("possesive") },
-	{ "post", N_("postposition") },
-	{ "pot", N_("informal") },
-	{ "pp", N_("past participle") },
-	{ "pref", N_("prefix") },
-	{ "pred", N_("predicate") },
-	{ "prep", N_("preposition") },
-	{ "pron", N_("pronoun") },
-	{ "pt", N_("past simple") },
-	{ "sg", N_("singular") },
-	{ "suff", N_("suffix") },
-	{ "superl", N_("superlative degree") },
-	{ "vb", N_("verb") },
-	{ "vi", N_("intransitive verb") },
-	{ "vir", N_("virile gender") },
-	{ "voc", N_("vocative") },
-	{ "vr", N_("reflexive verb") },
-	{ "vt", N_("transitive verb") },
+	{ "abbr", N_(" abbreviation    (skrót)") },
+	{ "acc", N_("  accusative     (biernik)") },
+	{ "adj", N_("  adjective     (przymiotnik)") },
+	{ "adv", N_("  adverb       (przysłówek)") },
+	{ "art", N_("  article      (przedimek)") },
+	{ "attr", N_(" attribute     (przydawka)") },
+	{ "aux", N_("  auxiliary     (posiłkowy)") },
+	{ "comp", N_(" comparative degree (stopień wyższy)") },
+	{ "compl.", N_("complement     (dopełnienie)") },
+	{ "conj", N_(" conjunction    (spójnik)") },
+	{ "cpd", N_("  compound      (złożony)") },
+	{ "dat", N_("  dative       (celownik)") },
+	{ "def", N_("  definite      (określony)") },
+	{ "decl", N_(" declined      (odmieniany)") },
+	{ "dimin", N_(" diminutive     (zdrobnienie)") },
+	{ "excl", N_(" exclamation    (wykrzyknik)") },
+	{ "f", N_("   feminine      (rodzaj żeński)") },
+	{ "fig", N_("  figurative     (przenośny)") },
+	{ "fml", N_("  formal       (oficjalny)") },
+	{ "fus", N_("  fused       (złożony)") },
+	{ "gen", N_("  genitive      (dopełniacz)") },
+	{ "imp", N_("  imperfective    (niedokonany)") },
+	{ "imperf", N_("imperfective    (niedokonany)") },
+	{ "impers", N_("impersonal     (bezosobowy)") },
+	{ "indef", N_(" indefinite     (nieokreślony)") },
+	{ "inf", N_("  informal      (potoczny)") },
+	{ "infin", N_(" infinitive     (bezokolicznik)") },
+	{ "instr", N_(" instrumental    (narzędnik)") },
+	{ "inv", N_("  invariable     (nieodmienny)") },
+	{ "irreg", N_(" irregular     (nieregularny)") },
+	{ "ksi", N_("  literary      (książkowy)") },
+	{ "liter.", N_("literary      (książkowy)") },
+	{ "loc", N_("  locative      (miejscownik)") },
+	{ "m", N_("   masculine     (rodzaj męski)") },
+	{ "modal", N_(" modal       (modalny)") },
+	{ "n", N_("   noun        (rzeczownik)") },
+	{ "nom", N_("  nominative     (mianownik)") },
+	{ "npl", N_("  noun plural    (rzeczownik mnogi)") },
+	{ "nt", N_("  neuter       (rodzaj nijaki)") },
+	{ "num", N_("  numeral      (liczebnik)") },
+	{ "nvir", N_(" non-virile gender (rodzaj niemęskoosobowy)") },
+	{ "old", N_("  old        (dawny)") },
+	{ "part", N_(" particle      (partykuła)") },
+	{ "pej", N_("  pejorative     (pejoratywny)") },
+	{ "perf", N_(" perfective     (dokonany)") },
+	{ "pl", N_("  plural       (liczba mnoga)") },
+	{ "polite", N_("polite       (uprzejmy)") },
+	{ "poss.", N_(" possessive     (dzierżawczy)") },
+	{ "post", N_(" postposition    (postpozycja)") },
+	{ "pot", N_("  informal      (potoczny)") },
+	{ "pp", N_("  past participle  (imiesłów bierny)") },
+	{ "pref", N_(" prefix       (przedrostek)") },
+	{ "pred", N_(" predicate     (orzeczenie)") },
+	{ "prep", N_(" preposition    (przyimek)") },
+	{ "pron", N_(" pronoun      (zaimek)") },
+	{ "pt", N_("  past simple    (czas przeszły prosty)") },
+	{ "sg", N_("  singular      (liczba pojedyncza)") },
+	{ "suff", N_(" suffix       (przyrostek)") },
+	{ "superl", N_("superlative degree (stopień najwyższy)") },
+	{ "vb", N_("  verb        (czasownik)") },
+	{ "vi", N_("  intransitive verb (czsownik nieprzechodni)") },
+	{ "vir", N_("  virile gender   (rodzaj męskoosobowy)") },
+	{ "voc", N_("  vocative      (wołacz)") },
+	{ "vr", N_("  reflexive verb   (czasownik zwrotny)") },
+	{ "vt", N_("  transitive verb  (czasownik przechodni)") },
 };
 
 const char *qualifiers_format = "{\\line{\\cf2 %s} {%s}}";
@@ -986,9 +986,9 @@
 
 			case 27: /* ESC */
 				if (focus == 2) {
-					focus = saved_focus;
+					focus = 0;
 					def_update = 1;
-					def_index = def_saved_index;
+					def_index = 0;
 				} else if (focus == 1) {
 					focus = 0;
 				} else {