summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ham/svxlink/svxlink.SlackBuild
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* ham/svxlink: Patched for gcc >= 6.x. Matteo Bernardini5 days1-1/+4
* ham/svxlink: Updated for version 19.09.1. Gustavo Conrad2019-12-151-2/+2
* ham/svxlink: Added logrotate script. Gustavo Conrad2018-04-071-0/+3
* ham/svxlink: Updated for version 17.12.2. Gustavo Conrad2018-03-101-1/+1
* ham/svxlink: Updated for version 17.12.1. Gustavo Conrad2018-01-201-2/+3
* ham/svxlink: Remove template comment, i486=>i586. B. Watson2017-03-251-4/+3
* ham/svxlink: Updated for version 14.08.2. David Spencer2016-01-171-1/+1
* ham/svxlink: Support alternate tarball name. David Spencer2016-01-121-1/+1
* ham/svxlink: Updated for version 14.08.1. Gustavo Conrad - LU8WFY2015-05-061-3/+2
* ham/svxlink: Updated for version 14.08. Gustavo Conrad2015-01-101-13/+29
* ham/svxlink: Added (voice service system). Gustavo Conrad - LU8WFY2014-07-241-0/+133